ZBER V REŠTAURÁCIÁCH A PREVÁDZKACH

Použitý potravinársky olej vzniká denne ako odpad. Avšak v normálnom odpade nemá použitý potravinársky olej čo hľadať – okrem toho je tento dôležitou surovinou pre získavanie „zelených“ pohonných hmôt. BIO OIL Group je certifikovaný podnik zameraný na likvidáciu použitého potravinárskeho oleja a stará sa o zber a spracovanie tohto zdroja.
  • Za Váš použitý potravinársky olej Vám zaplatíme prijateľné ceny.
  • Prevezmeme spoľahlivo a celoročne, aj v zime odvoz Vášho použitého potravinárskeho oleja.
  • Ako ďalší servis Vám ponúkame dodávku vysokohodnotného čerstvého oleja.
  • Naviac ponúkame aj čistiace služby.
  • Samozrejme poskytneme Vám zberné nádrže vo forme, ktorá je pre Vás optimálna (vedrá, sudy, kontajnery).

HĽADÁME STRAVOVACIE PREVÁDZKY A ORGANIZÁCIE!

Spolupracujeme s veľkým počtom stravovacích prevádzok a organizácii a zbierame tam vznikajúci použitý potravinársky olej. K tomu patria:
  • reštaurácie
  • nemocnice a domovy dôchodcov
  • školy a obce
  • priemyselné závody
  • vojenské zariadenia

Kontaktujte nás, ak hľadáte spoľahlivého odberateľa pre Váš použitý potravinársky olej.
Contact us
 

CERTIFIKÁCIA /PRÍSLUŠNOSŤ

Kvalita a trvalá udržateľnosť sú našou najvyššou požiadavkou.

ISCC agrovet Control Union Certifications

Samovyhlásenie

Samovyhlásenie

Bio Oil Recycling CVBA
V našej taviarni v Belgicku sa použitý potravinársky tuk roztápa a čistí pre neskoršie následné spracovanie na bionaftu. Viac…
Eco Fuels Netherlands B.V.
V našom zariadení na výrobu bionafty v Holandsku spracovávame použitý potravinársky olej na kvalitatívne vysokohodnotnú bionaftu.
Viac…
INTA sro
V našej taviarni na Slovensku sa použitý potravinársky tuk roztápa a čistí pre neskoršie následné spracovanie na bionaftu. Viac…
Bio Oil Ukraine LCC
V pobočke na Ukrajine zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Stoehr Mineral & Vegetal Oil S.R.L.
V pobočke v Rumunsku predávame čerstvý olej gastronomickým prevádzkam a zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následné spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil SAS doo
V pobočke v Srbsku zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil Bulgaria OOD
V pobočke v Bulharsku zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil TR
V Turecku sme aktívni ako obchodný partner pri investíciách v oblasti zberu použitého potravinárskeho oleja a v oblasti výroby bionafty.