PARTNERI NA ZBER

Zbierate už u Vás použitý potravinársky olej? Potom je BIO OIL Group Váš spoľahlivý odberateľ použitého potravinárskeho oleja!

VAŠE VÝHODY S BIO OIL Group

  • Zaručujeme Vám férovú a okamžitú platbu!
  • Ako exkluzívny partner máte naviac možnosť odoberať v rámci nášho gastroservisu pre Vašich blízkych partnerov náš vysokohodnotný čerstvý olej za zvýhodnenú cenu.
  • Ponúkame Vám pravidelný a na Vaše potreby prispôsobený odvoz.
  • V prípade potreby Vám pre Váš regionálny zber pre Vašich zákazníkov poskytneme aj vybavenie, ako napr. nádrže alebo dokonca dopravné prostriedky.

HĽADAJÚ SA PROFESIONÁLNI PARTNERI NA ZBER!

Za účelom rozšírenia našej siete sústavne hľadáme nových zberačov použitého potravinárskeho oleja. Ako náš partner zbierate z nášho poverenia použitý potravinársky olej – na to existujú v podstate dva systémy, ktoré závisia od vznikajúceho množstva:
  • Zber kontajnerov alebo sudov.
  • Zber odsávaním pomocou nákladných áut v prípade stojatých nádrží.

Kontaktujte nás, ak chcete byť našim partnerom na zber.
Contact us
 

CERTIFIKÁCIA /PRÍSLUŠNOSŤ

Kvalita a trvalá udržateľnosť sú našou najvyššou požiadavkou.

ISCC agrovet Control Union Certifications

Samovyhlásenie

Samovyhlásenie

Bio Oil Recycling CVBA
V našej taviarni v Belgicku sa použitý potravinársky tuk roztápa a čistí pre neskoršie následné spracovanie na bionaftu. Viac…
Eco Fuels Netherlands B.V.
V našom zariadení na výrobu bionafty v Holandsku spracovávame použitý potravinársky olej na kvalitatívne vysokohodnotnú bionaftu.
Viac…
INTA sro
V našej taviarni na Slovensku sa použitý potravinársky tuk roztápa a čistí pre neskoršie následné spracovanie na bionaftu. Viac…
Bio Oil Ukraine LCC
V pobočke na Ukrajine zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Stoehr Mineral & Vegetal Oil S.R.L.
V pobočke v Rumunsku predávame čerstvý olej gastronomickým prevádzkam a zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následné spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil SAS doo
V pobočke v Srbsku zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil Bulgaria OOD
V pobočke v Bulharsku zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil TR
V Turecku sme aktívni ako obchodný partner pri investíciách v oblasti zberu použitého potravinárskeho oleja a v oblasti výroby bionafty.