BIO OIL GROUP - From Waste to Energy

Na jednej strane je náš moderný život odkázaný na motorové vozidlá. Surový olej je ako pohonná hmota obmedzený. Využitie alternatívnych metód na výrobu pohonných hmôt je preto rozhodujúce a v budúcnosti nadobudne ešte na význame. Na druhej strane vznikajú denne veľké množstvá použitých potravinárskych tukov a olejov. Aj živočíšne tuky a iné odpadové produkty predstavujú najprv veľa odpadu – zároveň ale aj enormný potenciál. Pretože na báze týchto odpadov môže vzniknúť „zelené palivo” respektíve „zelená energia”.

From Waste to Energy. Tejto inovatívnej úlohe sa upísala BIO OIL Group.

OBCHODNÁ ČINNOSŤ

Obchodná činosť BIO OIL Group zahrňuje
  • Celoeurópsky zber použitých potravinárskych olejov
  • Celoeurópsky obchod s použitými potravinárskymi olejmi
  • Celoeurópsku dodávku potravinárskeho oleja pre reštaurácie a potravinársky priemysel
  • Celoeurópsky obchod s bionaftou - Eco Fuel
  • Výroba bionafty - Eco Fuel
Contact us
 

CERTIFIKÁCIA /PRÍSLUŠNOSŤ

Kvalita a trvalá udržateľnosť sú našou najvyššou požiadavkou.

ISCC agrovet Control Union Certifications

Samovyhlásenie

Samovyhlásenie

Bio Oil Recycling CVBA
V našej taviarni v Belgicku sa použitý potravinársky tuk roztápa a čistí pre neskoršie následné spracovanie na bionaftu. Viac…
Eco Fuels Netherlands B.V.
V našom zariadení na výrobu bionafty v Holandsku spracovávame použitý potravinársky olej na kvalitatívne vysokohodnotnú bionaftu.
Viac…
INTA sro
V našej taviarni na Slovensku sa použitý potravinársky tuk roztápa a čistí pre neskoršie následné spracovanie na bionaftu. Viac…
Bio Oil Ukraine LCC
V pobočke na Ukrajine zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Stoehr Mineral & Vegetal Oil S.R.L.
V pobočke v Rumunsku predávame čerstvý olej gastronomickým prevádzkam a zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následné spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil SAS doo
V pobočke v Srbsku zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil Bulgaria OOD
V pobočke v Bulharsku zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil TR
V Turecku sme aktívni ako obchodný partner pri investíciách v oblasti zberu použitého potravinárskeho oleja a v oblasti výroby bionafty.