Eco Fuel – PRÍSADA A OBCHOD

Prísada

Veľká časť v rámci BIO OIL Group vyrobenej bionafty je dodávaná zákazníkom, ktorí našu bionaftu používajú na primiešanie. Primiešanie bionafty k fosílnej nafte je v rámci celej EU jednotne upravené. V zmysle zákonných predpisov musí byť v minerálnej nafte, ktorá sa predáva na čerpacích staniciach, obsiahnutý určitý percentuálny podiel bionafty.

Prostredníctvom spätnej integrácie podnikov BIO OIL Group, máme možnosť dodávať našim zákazníkom na 100% spätne dosledovateľný a kontrolovaný tovar. Všetky dôležité podniky skupiny sú certifikované a sústavne podliehajú interným a externým auditom. A tak sa môžu naši zákazníci kupujúci prísady spoľahnúť na to, že tovar odoberaný od BIO OIL Group je na 100% trvalo udržateľný.


Obchod

Okrem vlastnej výroby bionafty je BIO OIL Group celoeurópskou platformou pre výrobcov a obchodníkov, aby sa vykompenzovali výkyvy vo výrobe alebo pri dodávkach. Vďaka solventnosti BIO OIL Group bolo postupom času možné, vybudovať obchodné oddelenie, ktoré okrem financovania dáva predovšetkým malým prevádzkam možnosť nakupovať množstvá za ceny veľkoodberateľov.

Contact us
 

CERTIFIKÁCIA /PRÍSLUŠNOSŤ

Kvalita a trvalá udržateľnosť sú našou najvyššou požiadavkou.

ISCC agrovet Control Union Certifications

Samovyhlásenie

Samovyhlásenie

Bio Oil Recycling CVBA
V našej taviarni v Belgicku sa použitý potravinársky tuk roztápa a čistí pre neskoršie následné spracovanie na bionaftu. Viac…
Eco Fuels Netherlands B.V.
V našom zariadení na výrobu bionafty v Holandsku spracovávame použitý potravinársky olej na kvalitatívne vysokohodnotnú bionaftu.
Viac…
INTA sro
V našej taviarni na Slovensku sa použitý potravinársky tuk roztápa a čistí pre neskoršie následné spracovanie na bionaftu. Viac…
Bio Oil Ukraine LCC
V pobočke na Ukrajine zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Stoehr Mineral & Vegetal Oil S.R.L.
V pobočke v Rumunsku predávame čerstvý olej gastronomickým prevádzkam a zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následné spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil SAS doo
V pobočke v Srbsku zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil Bulgaria OOD
V pobočke v Bulharsku zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil TR
V Turecku sme aktívni ako obchodný partner pri investíciách v oblasti zberu použitého potravinárskeho oleja a v oblasti výroby bionafty.