PRÍRODNÉ NAPREDOVANIE

Bionafta "Eco Fuel" je jedným z produktov BIO OIL Group. Vyrábame „zelenú energiu”, ktorá môže na 100% nahradiť fosílnu naftu a je pre motory úplne bezproblematická. Eco Fuel presvedčí aj cenovo, pretože palivo z dorastajúcich surovín je v Rakúsku oslobodené od dane z minerálnych olejov.

Odlíšte sa od konkurencie s o 50% menšou emisiou CO2 – a pritom ušetrite 10% Vašich nákladov na pohonné hmoty!

  • Eco Fuel je certifikovaný podľa ISCC.
  • Eco Fuel je „zelená energia”, ktorá je takmer CO2-neutrálna.
  • Eco Fuel sa môže používať celoročne, teda aj v zime.
  • Eco Fuel šetrí náklady – Eco Fuel je oslobodený od dane z minerálnych olejov.
  • Eco Fuel je bez problémov použiteľný pre moderné motory.
  • Eco Fuel je prakticky bez síry a tým šetrí Vaše motorové vozidlo.

Eco Fuel – VAŠE VÝHODY HNEĎ OD ŠTARTU

  • Pre dieselové vozidlá: Eco Fuel je vhodný pre každé moderné dieselové vozidlo.
  • Bezproblémový prechod: Bez obmedzení sú možné miešacie pomery s minerálnou naftou. Zmiešanie vo vozidle je aj daňovo bez problémov.
  • Prechod v každom čase a trvalo: Eco Fuel možno tankovať v každom ročnom období (CFPP Cold Filter Plugging Point sa v závislosti od ročného obdobia nastavuje podľa normy medzi - 20° C a + 5° C).

Profitujte s Vašim vozovým parkom!

Kontaktujte nás, sme Vám radi k dispozícií: Dovoľte nám v rámci nezáväznej konzultácie prediskutovať Vaše možnosti!

OPTIMÁLNA ISTOTA PRI ZÁSOBOVANÍ

Sme certifikovaný podnik zameraný na likvidáciu použitého potravinárskeho oleja a máme vlastné zariadenia na jeho úpravu. Sme aktívni po celej Európe a vybudovali sme rozsiahlu logistickú sieť. Toto nám zabezpečuje prístup aj k ďalším surovinám ako sú živočíšne tuky a poľnohospodárske produkty – a Vám ako zákazníkovi optimálne zásobovanie v správnom čase a za správnu cenu.
Contact us
 

CERTIFIKÁCIA /PRÍSLUŠNOSŤ

Kvalita a trvalá udržateľnosť sú našou najvyššou požiadavkou.

ISCC agrovet Control Union Certifications

Samovyhlásenie

Samovyhlásenie

Bio Oil Recycling CVBA
V našej taviarni v Belgicku sa použitý potravinársky tuk roztápa a čistí pre neskoršie následné spracovanie na bionaftu. Viac…
Eco Fuels Netherlands B.V.
V našom zariadení na výrobu bionafty v Holandsku spracovávame použitý potravinársky olej na kvalitatívne vysokohodnotnú bionaftu.
Viac…
INTA sro
V našej taviarni na Slovensku sa použitý potravinársky tuk roztápa a čistí pre neskoršie následné spracovanie na bionaftu. Viac…
Bio Oil Ukraine LCC
V pobočke na Ukrajine zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Stoehr Mineral & Vegetal Oil S.R.L.
V pobočke v Rumunsku predávame čerstvý olej gastronomickým prevádzkam a zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následné spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil SAS doo
V pobočke v Srbsku zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil Bulgaria OOD
V pobočke v Bulharsku zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil TR
V Turecku sme aktívni ako obchodný partner pri investíciách v oblasti zberu použitého potravinárskeho oleja a v oblasti výroby bionafty.