Eco Fuels Netherlands

V Eemshavene máme spolu s našou dcérskou spoločnosťou Eco Fuels Netherlands B.V. zariadenie na výrobu bionafty s najnovším technologickým štandardom. Pomocou toho Multi-Feedstock zariadenia môžeme spracovávať odpadové suroviny na 100% bionaftu.

BIO OIL Group sa v zmysle svojej filozofie „From Waste to Energy“ špecializovala na výrobu bionafty zo 100% použitých potravinárskych olejov. V závode Eemshavene sa vyrába až do 50.000 ton ročne a síce trvalo udržateľne a podľa najprísnejších kritérií kvality v súlade s EN 14214 a UCOME (used cooking oil methyl ester) certifikovaného podľa zbierky noriem ISCC.

VÝROBNÉ ZARIADENIE AKO KONTINUÁLNY PROCES

Skôr ako sa dodaná surovina prečerpá do skladovacej nádrže, skontroluje sa táto v prevádzkovom laboratóriu na niektoré esenciálne parametre. Po prepustení sa surovina medziskladuje v jednej z 2 skladovacích nádrží a mieša sa pre ďalšie výrobné kroky. Po homogenizácii budú z použitého potravinárskeho oleja v rámci predčistenia oddelené sedimenty, voda a eventuálne fosfolipidy.

Po tomto prvom dôležitom čistiacom procese bude očistený olej v druhom kroku esterifikovaný. Tým je možné aj flexibilné nasadenie voľných mastných kyselín.

Chemický reakčný proces počas esterifikácie

Tretí krok je jadrom výroby bionafty. V tomto kroku dochádza k úplnej premene olejov do bionafty.

Chemický reakčný proces transesterifikácia

Po úplnej transesterifikácii bude bionafta čistená vo viacstupňovom procese premývania. Potom prebehne rektifikácia neželaných vedľajších produktov a produktov reakcie a konečné čistenie hotového produktu.

Následne sa produkt kontroluje v prevádzkovom laboratóriu na konformnosť s kvalitou (EN 14214) a prečerpá sa do jednej zo skladovacích nádrží za účelom plnenia lodí a nákladných áut.

BIONAFTA PONÚKA DOLEŽITÉ VÝHODY

  • Tvorba pridanej hodnoty v regióne
  • Využitím použitých potravinárskych olejov sa zmysluplným zužitkovaním odpadov dvojnásobné chráni životné prostredie
  • Bionafta nie je zatriedená ako nebezpečný tovar
  • Bionafta podstatne znižuje podiel sadzí a emisiu častíc ako aj emisie HC a CO2 v odpadovom plyne
  • Bionafta chráni zdroje
  • Bionafta je životné prostredie neohrozujúca alternatíva k bežnej nafte
  • Bionafta je miešateľná s minerálnou naftou v každom pomere
  • Bionafta je sústavne rastúci trh budúcnosti

HISTÓRIA BIONAFTY

Dňa 31. augusta v roku 1937 prihlásil Belgičan G. Chavanne na slobodnej Univerzite v Bruseli patent k transesterifikácii rastlinných olejov pomocou etanolu (spomína sa aj metanol), za účelom zlepšenia jej vlastností pre využitie ako motorového paliva (Belgický patent 422,877).

Od tohto okamihu až dodnes sú nám známe výskumy v oblasti výroby bionafty. Bionafta je, čo sa jej použitia týka, dieselovému palivu odpovedajúca, rastlinná pohonná hmota. V protiklade ku konvenčnému dieselovému palivu sa táto nevyrába z ropy, ale získava sa z rastlinného oleja, živočíšnych tukov alebo z „použitého potravinárskeho oleja“. Bionafta sa preto označuje ako obnoviteľný nositeľ energie.

Contact us
 

CERTIFIKÁCIA /PRÍSLUŠNOSŤ

Kvalita a trvalá udržateľnosť sú našou najvyššou požiadavkou.

ISCC agrovet Control Union Certifications

Samovyhlásenie

Samovyhlásenie

Bio Oil Recycling CVBA
V našej taviarni v Belgicku sa použitý potravinársky tuk roztápa a čistí pre neskoršie následné spracovanie na bionaftu. Viac…
Eco Fuels Netherlands B.V.
V našom zariadení na výrobu bionafty v Holandsku spracovávame použitý potravinársky olej na kvalitatívne vysokohodnotnú bionaftu.
Viac…
INTA sro
V našej taviarni na Slovensku sa použitý potravinársky tuk roztápa a čistí pre neskoršie následné spracovanie na bionaftu. Viac…
Bio Oil Ukraine LCC
V pobočke na Ukrajine zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Stoehr Mineral & Vegetal Oil S.R.L.
V pobočke v Rumunsku predávame čerstvý olej gastronomickým prevádzkam a zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následné spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil SAS doo
V pobočke v Srbsku zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil Bulgaria OOD
V pobočke v Bulharsku zbierame použitý potravinársky tuk na čistenie v našich taviarniach a na následne spracovanie v našich zariadeniach na výrobu bionafty.
Bio Oil TR
V Turecku sme aktívni ako obchodný partner pri investíciách v oblasti zberu použitého potravinárskeho oleja a v oblasti výroby bionafty.